Trainingspauze i.v.m. De Corona Situatie

Gepubliceerd: , in Nieuws
"Het gaat er niet om wat er met je gebeurt, maar hoe je erop reageert." - Epictetus

UPDATE: We trainen weer full-contact en ook bedrijfstrainingen zijn weer mogelijk.
In de realiteit van een snel om zich heen grijpende corona pandemie zijn onze krijgskunstlessen opgeschort. Sowieso tot en met 6 april, maar ik verwacht dat deze situatie langer zal duren.

In de zomer organiseren we enkele trainingsdagen verspreid over verschillende weekenden om de gemiste lessen en activiteiten in te halen. Deze trainingsdagen zijn gratis voor leden, en open voor niet-leden. Data en andere informatie volgen t.z.t.

Ondertussen is het gezond om te kijken wat we kunnen doen met deze tegenslag en welke mogelijkheden het biedt:
Een ervan is thuis trainen. Daarom hebben we een nieuwsbrief ingesteld voor de leden met daarin tips en trainingsadviezen op de volgende gebieden:

1) Mentale en fysieke fitness (ademhaling, balans, behendigheid, mobiliteit, lenigheid, snelheid, uithoudingsvermogen en kracht).
2) Stressmanagement
3) Kritisch denken
4) Wilskracht
5) Conflictbeheersing
6) Krijgskunst techniekbeheersing
7) Solotraining: hoe corrigeer en verbeter je jezelf.

De nieuwsbrief verschijnt elke maandag en vrijdag zolang deze situatie voortduurt.

Voor nu raad ik iedereen aan de adviezen van de overheid te volgen, risico’s in te perken en te voorkomen dat ons medisch systeem overbelast raakt.

“Wat niet goed is voor de bijenkorf, kan niet goed zijn voor de bijen.” – Marcus Aurelius

Bas de Groot
De Vechtschool

-----------------------------------------------------------------------------------

“It’s not what happens to you, but how you react to it that matters.” -Epictetus

In the reality of a fast spreading corona pandemic all our martial arts lessons have been postponed. At least untill the sixth of April, however I expect this situation to last beyond that.

This summer we will organize several training days spread out over several weekends to make up for the lost lessons and activities. Deze seminars are free to members and open for non-members. Dates and more information will follow in due time.

Meanwhile it is healthy to look at what we can do now and what opportunities come with this adversity:

One of those is home training. Therefore we’ve setup a newsletter for members containing tips and training advise in the following areas:

1) Mental and fysical fitness (breathing, balance, agility, mobility, flexiblity, speed, endurance and strength);
2) Stress management
3) Critical thinking
4) Willpower
5) Conflict management
6) Martial arts technique control
7) Solo training: how to correct and improve yourself.

The newsletter will come out every Monday and Friday while this situation endures.

For now I advise everyone to follow the advice of the national government, reduce risks and prevent overloading our medical systems.

“That which is not good for the beehive cannot be good for bees.” – Marcus Aurelius

Bas de Groot
De Vechtschool