Over De Vechtschool

De Vechtschool specialiseert zich in de Historische Europese Krijgskunst en het toepassen hiervan voor veiligheid en persoonlijke effectiviteit in het dagelijkse privé- en bedrijfsleven.
Conflicten spelen zich tegenwoordig vaker op het sociale dan op het fysieke vlak af. De Vechtschool geeft trainingen in assertiviteit, conflicthantering, stress- en emotieregulatie en weerbaarheid. Deze trainingen geven we op basis van voorkomen, vermijden, verminderen en in uiterste nood vechten. Empathie is de rode draad in alle trainingen van De Vechtschool.