Presteren onder druk

Door de steeds hoger opgevoerde werkdruk, ontstaan gevaarlijke situaties en gebeuren ongelukken met zowel menselijke als financiële schade als gevolg. Deze bedrijfsspecifieke training leert je hoe je vaardigheden in stressvolle omgevingen kunt blijven uitvoeren en de risico's op schade minimaal houdt.
Tegenwoordig moet alles sneller. Deadlines moeten steeds sneller gehaald worden en de kosten moeten zo laag mogelijk blijven. Helaas gaat dit vaak ten koste van de veiligheid en prestaties. Door deze steeds hoger opgevoerde werkdruk, worden veiligheidsprocedures niet meer in acht genomen. Er moet even iets opgelost worden; een quick fix lijkt voldoende. Veiligheidsprocedures? “Ach, het gaat toch nooit mis.”
Tot dat het wel mis gaat, en vroeger of later gaat het mis. Wat begon als een “quick fix” is uitgemond in een veel groter probleem waarvan de menselijke en financiële gevolgen niet te overzien zijn.

Voorkomen is beter dan genezen. In deze training leer je hoe je veiligheidsprocedures in stressvolle omgevingen kunt blijven uitvoeren. Je leert sneller schakelen en aan te geven wanneer iets niet kan omdat de veiligheid dat in het geding komt en de problemen groter worden. 
Deze training is een variant op de stress management training. Waar de SMT zich richt op algemene stress en het omgaan daarmee, richt de werkende bedrijfsveiligheid zich specifiek op veiligheid en het hanteren van veiligheidsprocedures en werkprocedures in stressvolle situaties. Na deze training kun je veiligheidsprocedures automatisch uitvoeren en worden goede gewoontes op de juiste manier getriggerd.
De Vechtschool leert je stress herkennen, je leert omgaan met chronische stress en je leert hoe je (acute) stress kunt verminderen. Jouw situationeel bewustzijn wordt vergroot en je leert vooruit te denken. Managers leren aanvullend stress herkennen bij hun medewerkers en hier mee om te gaan. 

De training is bedrijfsspecifiek. We trainen de vaardigheden die voor jouw bedrijf en medewerkers van belang zijn. Daarvoor maken we gezamenlijk een analyse van de situatie welke de leidraad is voor de training.

Trainer

Bas de Groot

Voor wie is de training?

Deze training is geschikt voor organisaties en bedrijven (ongeacht welke sector) waar het onder druk verkeerd handelen kan leiden tot materiële, menselijk en financiële schade, waarmee de bedrijfsveiligheid en continuïteit in gevaar komt.

Er gaat nooit wat mis, toch?
Veel mensen denken dat er toch niks misgaat. De praktijk wijst echter anders uit. Of het nu gaat over een ICT bedrijf, een machinefabriek of een hulpverlenende organisatie, men valt onder stress terug op zijn of haar training. Zijn deze vaardigheden niet stressbestendig, dan is de kans op fouten veel groter, met alle gevolgen van dien.

Situatie 1: ICT

Voor een entertainmentorganisatie is een reserveringssysteem ontwikkeld welke zeer succesvol is. Dagelijks worden meer dan 60.000 reserveringen geplaatst met een minimale waarde van € 100,00 per stuk. Bij regulier onderhoud wordt een fout gemaakt waardoor het reserveringssysteem de komende dagen niet beschikbaar zal zijn als dit niet onmiddellijk wordt opgelost. De druk is hoog en de potentiële schade van 6 miljoen dreigt. De systeembeheerder denken een oplossing te hebben die ze snel kunnen implementeren. Dit wordt gedaan en alles lijkt koek en ei. Een jaar later blijkt echter dat alle klantgegevens van de afgelopen jaren op straat liggen, inclusief n.a.w. Gegeven creditcardgegevens. Door het te snel handelen bij de quick fix van de systeembeheerders zijn fouten gemaakt waarbij de problemen nog groter werd.

Situatie 2: Machinefabriek

In een goed-draaiende fabriek staat een zeer belangrijke machine voor het bedrijf. Deze machine hoort 24/7 aan te staan. Als deze machine uitstaat, zijn de financiële gevolgen voor het bedrijf en de klanten van het bedrijf er groot. Iedereen weet dit, dus ook de mensen die met deze machine werken. Op een dag staat de machine uit en werknemer A ziet dit en bij nader onderzoek merkt hij dat er iets mis is. Hij klimt in de machine en lost het probleem op. Ondertussen ziet werknemer B dat de machine uitstaat en zet deze aan. Met als gevolg dat werknemer A een industriële dremel door zijn borstkas krijgt en overlijdt. Werknemer A heeft in zijn haast vergeten de juiste veiligheidsprocedures te volgen, waaronder het plaatsen van onderhoudssignalen. Werknemer B heeft in zijn haast vergeten na te gaan wat er aan de hand is en passend te handelen. 2 mensen maken een fout; 1 is dood en de ander is zwaar getraumatiseerd.

Situatie 3: Hulpverlenende organisatie

Bij een doorgaans rustige uitgaansgelegenheid komt een bezoeker onder invloed van drugs binnen. Deze persoon zorgt voor overlast bij de overige bezoekers en 2 portiers verzoeken de man te vertrekken. Hij wordt agressief en begint grote gebaren te maken en te schelden. Een van de portiers wil de man verwijderen en rekent op hulp van de collega. Die is echter dusdanig geschrokken dat deze niet in staat is om te handelen. De assertieve portier wordt aangevallen door de bezoeker en in elkaar geslagen terwijl de collega in shock toekijkt.