Weerbaarheidstraining

Heb je (beroepsmatig) te maken met agressie, pesterijen, intimidatie en potentieel geweld?
Voorkom je liever dan dat je geneest?
Dan is onze weerbaarheidstraining geschikt voor jou!

Wat leer je in deze training?

De inhoud van onze weerbaarheidstraining is gestoeld op de vier V’s van conflicthantering.
 1. Voorkomen
 2. Vermijden
 3. Verminderen c.q. de-escaleren
 4. Vechten
Met als doel de vijfde V te bereiken: vrij zijn van conflicten; een neutrale stand waarin we nieuwe conflicten snel en efficiënt kunnen aanpakken en energie overhouden voor andere zaken. 

Voor weerbaarheid zijn de eerste drie het belangrijkst: Hoe voorkomen we het conflict, hoe kunnen we het vermijden of het ontvluchten, en hoe kunnen we het verminderen? De vierde fase, vechten, gaat vooral over zelfverdediging. In deze weerbaarheidstraining beperken we ons tot:

 • Beheersing van acute stress
 • Geweldloos communiceren
 • Hoeden (psychofysieke weerbare houdingen)
 • De-escaleren
 • Dreiging signaleren en inschatten
 • Jezelf en anderen ontzetten uit een benarde situatie
 • Omgaan met heftige emoties van jezelf en anderen
 • Omgaan met je eigen ego en dat van een ander
 • Omgaan met pesten, intimidatie en andere vormen van agressie
 • Het ontzetten van jezelf en/of een ander.
 • Het humaan en effectief immobiliseren van een agressor.

Wie heeft er baat bij een weerbaarheidstraining?

Het korte antwoord is iedereen die beter met agressieve conflicten wil leren omgaan.
Dat geldt in het bijzonder voor volwassenen die vanuit hun werk met agressieve conflicten te maken krijgen:

 • Beveiligers
 • (Groene) BOA’s
 • Hulpverleners
 • Klantcontact medewerkers
 • Winkeliers
 • Zorgverleners

Waar wordt de weerbaarheidstraining gegeven?

Onze trainingen worden gegeven in Enschede of bij jou op locatie. Dat kan ook een locatie bij jou in de buurt zijn.
Beroepsweerbaarheid en geweldsbeheersing
In veel beroepen is vluchten voor een conflict niet altijd mogelijk of zelfs wenselijk.
Je bent bijvoorbeeld (deels) verantwoordelijk voor de veiligheid van je collega’s, klanten, patiënten of burgers.
Voor professionele weerbaarheid geven we beroepsweerbaarheid en geweldsbeheersingstraining. Hier ligt de nadruk op het beschermen van anderen; vanuit eigen veiligheid.
Omdat mensen in deze beroepen vaak niet zomaar mogen vluchten wordt speciaal aandacht gegeven aan:

 • omgang met handvuurwapens, blanke wapens en geïmproviseerde wapens.
 • Immobiliseren van een agressief persoon
 • Ontzetten van een iemand uit een benarde situatie
 • Samenwerken met collega’s

Maatwerk

De training is altijd maatwerk. Vanuit de basis weerbaarheid werken we toe naar klant specifieke casuïstiek. Deelnemers krijgen vooraf een enquête waarmee we de ervaring polsen en een beeld krijgen van de klant-specifieke problematiek. 
Dit maatwerk maakt onze weerbaarheidstrainingen geschikt voor winkeliers, zorgverleners, beveiligers, (groene) BOA’s en hulpdiensten.

Kosten weerbaarheidstraining

De kosten voor de weerbaarheidstraining hangen af van de aanmeldingsvorm (in-company/open inschrijvingen), aantal deelnemers en tijdsduur.
De duur is afhankelijk van de behoefte van de klant. Je kunt eenvoudig beginnen met een kennismakingsworkshop van twee uur.

Het verschil tussen weerbaarheid en assertiviteit

Weerbaarheid wordt vaak voor assertiviteit aangezien maar er is een belangrijk verschil:
Assertiviteit is opkomen voor jouw grenzen, wensen, normen, waarden, eisen, doelen; en deze zaken bij een ander respecteren. Er hoeft nog helemaal geen sprake te zijn van een conflict, laat staan van agressie.
Bij weerbaarheid praten we altijd over agressieve, potentieel gewelddadige situaties. 
Assertiviteit is een belangrijke basisvaardigheid voor weerbaarheid. De agressie moet assertief geneutraliseerd worden om geweld te voorkomen.

Fysieke weerbaarheid: het verschil tussen weerbaarheid en zelfverdediging

Zelfverdediging begint waar weerbaarheid ophoudt. Bij weerbaarheid is er sprake van agressie en dreiging van agressief geweld. Bij zelfverdediging vindt er geweld plaats. Hierbij hanteer je op assertieve wijze geweld om agressief geweld te stoppen.
Voor zowel weerbaarheid als zelfverdediging gebruiken we basisprincipes en technieken uit de Europese krijgskunst om fysieke conflicten aan te pakken. De Europese krijgskunst is zeer schaalbaar waardoor het zeer proportioneel inzetbaar is.

Mentale weerbaarheid

Met mentale weerbaarheid bedoelt men meestal je veerkracht om met tegenslagen om te gaan. Net als bij assertiviteit gaat het hier niet om weerbaarheid. Om je mentale veerkracht te vergroten raden we onze stressmanagement- en wilskrachttrainingen aan. Om beter voor jezelf op te komen in alledaagse niet-agressieve situaties ben je bij de assertiviteitstraining het beste op je plek.

Plan een weerbaarheidstraining!

Ben je klaar om een training in te plannen?
Bel of vul het contactformulier in; wij helpen jou of jullie weerbaarder te worden.